NenKin Lần thứ 3 là gì?

NenKin Lần thứ 3 là gì?

13:43 - 08/11/2017

Cái thủ tục mà thường gọi là “Lần thứ 3″, thật chất của nó là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân , trợ cấp gia đình (bạn nào đã làm thủ tục xin bên Nhật Bản thì về Việt Nam không xin được nữa)
Bạn có giấy Gensen Choshu Hyo (源泉徴収票)không? Trên đó có khoản 源泉徴収税額 

Cái thủ tục mà thường gọi là “Lần thứ 3″, thật chất của nó là thủ tục xin hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân, trợ cấp gia đình ( bạn nào đã làm thủ tục xin bên Nhật Bản thì về Việt Nam không xin được nữa)
Bạn có giấy Gensen Choshu Hyo(源泉徴収票)không? Trên đó có khoản 源泉徴収税額 và nếu trong ô đó có số tiền thì chính số tiền đó là thuế thu nhập cá nhân mà đã bị khấu trừ từ tiền lương của bạn.
Vậy Giấy Gensen Choshu Hyo là gì? Phiếu nhỏ này ghi đầy đủ thông tin như tên công ty thuê bạn, địa chỉ công ty, tổng số tiền công ty trả cho bạn, số tiền thuế đã khấu trừ v.v. trong vòng một năm và mỗi năm một lần được cấp cho người lao động (được phát cho bạn vào cuối thang 12 của mỗi năm)
Nhiều khi người lao động nước ngoại tại Nhật Bản đóng tiền thuế thu nhập cá nhân một cách không cần thiết nên chính cái thủ tục lần thứ 3 là thủ tục mang lại số tiền đó trở về tay bạn...


Trường hợp mất giấy Gensen Chosyu Hyo?
Nếu vậy thì bạn phải liên hệ với công ty bạn làm hồi xưa để có thể được cấp lại.
Thông thường công ty Nhật Bản có những bộ phận như “Soomu (総務, そうむ, hành chính)”, ”Keeli (経理, けいり, kế toán)” hoặc “Jimu (事務, じむ, văn phòng) đảm nhận công việc cấp phiếu Gensen Chosyu hyo.
Nếu mà vì có một số vấn đề như là không còn nhớ tiếng Nhật, có xích mích với công ty trước khi về Việt Nam hoặc thậm chí trong trường hợp trốn ra ngoài, bạn hãy gọi chúng tôi. Chúng tôi có chuyên viên ở văn phòng Nhật Bản để làm việc với các công ty và cơ quan chính thuế và cơ quan Nenkin.
Hồ Sơ Bạn Cần Gửi cho chúng tôi là :
> Giấy Choshu Hyo (源泉徴収票)
> 1 Hộ khẩu photo công chứng
> 1 hộ chiếu photo ( cả quyển)
> Giấy xin xác nhận địa phương ( do bên chúng tôi cung cấp)

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG NENKIN JP

Địa chỉ : Tầng 5 Tòa Nhà Bưu Điện Đại Kim, số 14 Nguyễn Cảnh Dị 

Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà  Nội

Hotline: 0971 28 22 99

Mobile:  0243 995 2045

Email: nenkinnhatban@gmail.com

Website: nenkinjp.vn

GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG NENKIN JP .
Nenkin lần 1 cần gì ?
Nenkin Đợt 2
Các bạn đang tìm hiểu thủ tục hoàn tiền nenkin?
Tiền Nenkin là gì?