Liên hệ

VĂN PHÒNG NENKIN JP

HÀ NỘI

: Tầng 5 Tòa Nhà Bưu Điện Đại Kim Số 14 Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Thành Phố Hà Nội

: 0243 995 2045 / Hotline: 0971 28 22 99

: nenkinnhatban@gmail.com

JAPAN

: T 182 - 0024 Tokyo To Chofu Shi Nunota2 Chome 33 Banme 6 Haistu Chofu 1 Ka

: 0971 28 22 99

: nenkinnhatban@gmail.com